Według polskiego prawa, sam ślub kościelny nie jest aktem prawnym.  Aby małżeństwo zawarte przed ołtarzem miało moc urzędową, należy wziąć ślub konkordatowy.  

Od lipca 1998 roku, zgodnie z ustawą konkordatową podpisaną przez Polskę i Stolicę Apostolską, wyznawcy wiary rzymsko-katolickiej nie mają obowiązku brania ślubu cywilnego. Teraz jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego jedynie w kościele na mocy ślubu konkordatowego, najczęściej wybieranego w naszym kraju. Dla osób wierzących jest on nie tylko aktem prawnym, ale również ceremonią pojednania się dwojga ludzi przed obliczem Boga.

Krok 1  – wybór kościoła

Ślub konkordatowy najczęściej zawierany jest w parafii któregoś z małżonków. Jeśli wybieracie inny kościół, oboje będziecie potrzebowali „licencji” – zgody wydawanej przez proboszczów Waszych parafii.

Z księdzem, który będzie udzielał Wam ślubu, dobrze będzie spotkać się dużo wcześniej, aby zarezerwować termin ceremonii. Na spotkanie w kancelarii parafialnej koniecznie trzeba zabrać:

  • Wasze świadectwa chrztu i bierzmowania – otrzymacie je w swoich parafiach, ważne są przez 3 miesiące
  • zaświadczenie o uczestnictwie lub ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej (można donieść później)

Urzędnik kościelny spisze protokół  i rozpisze zapowiedzi przedślubne, wygłaszane przez 2 tygodnie w parafii Panny Młodej lub Pana Młodego. Jeśli ceremonia zaślubin odbywa się w parafii któregoś z Was, druga osoba koniecznie musi zawiadomić o takich planach swojego proboszcza.

Krok 2 – formalności w USC

Kolejnym etapem jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC), gdzie należy dostarczyć:

  • dowody osobiste
  • w przypadku wdowca/wdowy – akt zgonu współmałżonka

Tutaj dopełnicie kilku prostych formalności. Urzędnik zapyta Was dodatkowo o nazwiska, jakie będziecie nosić po ślubie Wy oraz Wasze dzieci –  tę kwestię należy wcześniej przemyśleć. Na zakończenie wizyty otrzymacie zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Trzeba pamiętać, że dokument jest ważny 6 miesięcy. Zgodnie z nowymi przepisami z roku 2015, narzeczeni mogą udać się do dowolnego urzędu w Polsce (niezależnie od zameldowana) oraz nie muszą przedkładać aktów urodzenia.

Krok 3 – wizyta w kancelarii parafialnej

Gdy załatwicie wszelkie formalności w USC, trzeba znów wybrać się do kancelarii parafialnej, gdzie musicie dostarczyć:

  • zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (dokument z USC)
  • dokument potwierdzający ukończenie kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej (jeśli wcześnie nie przynieśliście)
  • zaświadczenia o odbytych spowiedziach przedślubnych
  • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii
  • dane świadków

Krok 4 – dzień ślubu

W dniu ceremonii ślubnej musicie podpisać zgodę na skutki cywilno – prawne, wynikające z małżeństwa konkordatowego. Oprócz tego, stosowne dokumenty podpisują świadkowie oraz ksiądz.

W ciągu 5 dni od daty ślubu, kościół wysyła dokumenty do USC, gdzie po około 2 tygodniach gotowy jest do odebrania akt zawarcia małżeństwa.