Są pary, które z przyczyn osobistych lub światopoglądowych nie chcą lub nie mogą zawrzeć aktu małżeńskiego w kościele i decydują się na ślub jedynie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jesteście jedną z nich? Sprawdźcie, jakie formalności Was czekają.

Jeśli ukończyliście 18 lat, macie prawo wziąć ślub cywilny. Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo, które zakłada możliwość zawarcia aktu małżeńskiego przez kobietę szesnastoletnią, ale potrzebna jest na to specjalna zgoda sądu. Będzie ona również potrzebna, gdy jedno z narzeczonych jest dotknięte chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli nie jesteście obecnie w związkach małżeńskich, nie jesteście ze sobą ani spokrewnieni ani spowinowaceni w linii prostej i nie łączą Was stosunki przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

Miejsce ślubu

Pierwszym krokiem na drodze ślubnych formalności jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Jeśli ceremonia ma odbyć się w urzędzie, wówczas udajcie się do USC, w którym zamierzacie się pobrać. Jeśli ślub ma odbyć się w poza urzędem (np. w plenerze), należy iść do USC właściwego dla miejsca, które wybraliście na uroczystość. Pamiętajcie, że sceneria ślubna musi gwarantować zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo. Kierownik USC ma prawo odmówić udzielenia ślubu poza urzędem, jeśli miejsce które wskażecie nie spełnia wg niego tych zasad.

Wymagane dokumenty

Udając się do USC, pamiętajcie o zabraniu:

  • dokumentów tożsamości – dowody osobiste lub paszporty
  • dowodu opłaty skarbowej – zapłacicie w kasie urzędu lub przelewem
  • zgody sądu na zawarcie ślubu, jeśli jest konieczność

Podczas wizyty w USC ustalicie termin zaślubin oraz złożycie tzw. zapewnienie o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – taki dokument przygotuje urzędnik i da Wam do podpisu (ważny 6 miesięcy). Ustalicie również, jakie nazwisko będziecie nosić po ślubie Wy i Wasze przyszłe dzieci.

Formalności w dniu ślubu

Tuż przed ceremonią, urzędnik USC sprawdzi Wasze dowody tożsamości oraz paszporty lub dowody osobiste świadków. Po ceremonii, Kierownik USC sporządza akt małżeństwa.

Koszty

Ślub cywilny kosztuje, choć są to kwoty znacznie mniejsze, niż w przypadku ślubu konkordatowego. Finanse jakie musicie na to przeznaczyć są następujące:

  • obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa –  84 zł.  Jeden skrócony akt małżeństwa dostajecie za darmo.
  • dodatkowa opłata za ślub poza urzędem – 1 000 zł. Kwota ta nie jest naliczana, jeśli ceremonia odbywa się w innym miejscu z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (np. szpital) albo z powodu pozbawienia wolności (np. więzienie).

Na podstawie: https://obywatel.gov.pl