Zawarcie związku małżeńskiego poza granicami naszego kraju staje się coraz bardziej popularne. Marzy Wam się ślub np. w egzotycznej scenerii? Zobaczcie, jakie formalności Was czekają.

Jeśli nie mieszkacie w Polsce i decydujecie się na życie oraz pracę poza granicami naszego kraju, nie musicie do niego wracać, by stać się małżeństwem – ślub możecie zawrzeć na terenie innego Państwa. To samo dotyczy par, które po prostu chcą przeżyć ten dzień w kompletnie innej scenerii i na miejsce zaślubin wybierają teren położony setki, a czasem nawet tysiące kilometrów od Polski. A że ślub połączą od razu  z podróżą poślubną? Czemu nie!

Konsulat lub ambasada

W konsulacie możliwy jest ślub tylko wtedy, kiedy oboje Państwo Młodzi mają obywatelstwo polskie. Świadkowie niekoniecznie muszą być Polakami, jednak powinni rozumieć nasz język ojczysty w stopniu pozwalającym im zrozumienie tekstu przysięgi małżeńskiej. W przeciwnym wypadku trzeba zatrudnić tłumacza przysięgłego.

Stosowne zapewnienia, wyrażające wolę zawarcia związku  małżeńskiego, powinny być złożone przed konsulem minimum 30 dni przed datą planowanej ceremonii. Zaślubiny wyglądają bardzo podobnie jak w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Młodzi decydują między innymi, jakie nazwisko po ślubie będzie nosić każde z nich oraz ich wspólne dzieci.

Niezbędne dokumenty

Podobnie jak w przypadku ślubu  w Polsce, tak i za granicą do zawarcia związku małżeńskiego potrzebnych jest kilka dokumentów:

  • dowody osobiste lub ważne paszporty Wasze oraz świadków
  • odpisy aktów urodzenia
  • wniosek o zawarcie małżeństwa przed konsulem (na życzenie narzeczonych, formularz wniosku jest wysyłany pocztą, na wskazany przez nich adres)
  • jeśli jedna z osób jest po rozwodzie  – wówczas potrzebny będzie odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub skrócony akt małżeństwa z dopiskiem o jego ustaniu
  • jeśli któreś z Narzeczonych jest wdową/wdowcem, niezbędny jest skrócony akt zgonu
  • w niektórych krajach (takich jak np. Islandia czy Anglia) wymaga się dodatkowego dokumentu (wypełniany w obecności Konsula), zapewniającego o tym, że żadna ze stron nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego
  • ze względów bezpieczeństwa  (np. w Irlandii) Nowożeńcy mogą zostać poproszeni o imienną listę gości (maksymalnie kilka osób). Wymóg taki podyktowany jest względami bezpieczeństwa.

Planując ślub za granicą, warto wcześniej dowiedzieć się, jakie dokumenty trzeba przedstawić oraz w jakiej wysokości i jakim terminie uiścić stosowne opłaty. Każdy kraj rządzi się swoimi prawami, dlatego lepiej wcześniej rozeznać temat. Wszystkie niezbędne formalności powinny być opisane na stronie polskiego konsulatu w danym kraju. Akt małżeństwa sporządza USC w Warszawie – więc konsulat nie ma praktycznie żadnego wpływu na termin sporządzenia tego dokumentu.